ÖTV’nin ‘Önlenemez’ Yükselişi Devam Ediyor!

Vergi gelirlerinin dağılımı 2024’te değişti. ÖTV’nin payı yükselirken, kurumlar vergisi düştü. KDV oranı ise dalgalandı.

Ekonomist Öner Günçavdı grafik paylaşarak “TCMB verilerinden yola çıkarak farklı gelir kalemlerinin toplam vergi gelirleri içindeki payları. Tüketimden alınan vergilerin (KDV) ağırlığı göreli olarak artıyor.” yorumunda bulundu.

Farklı vergi kalemlerinin toplam vergi gelirlerindeki payları yıllar içinde değişim gösterdi. 2006’dan 2024’e kadar olan dönemde en dikkat çeken artış, Özel Tüketim Vergisi’nde (ÖTV) oldu. Grafik verilerine göre, 2006’da %25 olan ÖTV’nin payı, 2024’te %20 seviyelerine ulaştı. Aynı dönemde kurumlar vergisi, 2016’da %25 civarındayken 2024’te %10 seviyesine geriledi. Katma Değer Vergisi (KDV) ise 2006’da %10’ken, 2024’te %15 seviyelerine yükseldi.

ÖTV’NİN YÜKSELİŞİ DİKKAT ÇEKİYOR

ÖTV’nin toplam vergi gelirlerindeki payı, 2006’dan bu yana istikrarlı bir artış gösterdi. 2019’da %25 seviyelerini görürken, 2024’te %20 civarına geriledi. Bu artış, ekonomik değişimlerin ve tüketim alışkanlıklarının bir yansıması olarak değerlendiriliyor.

KURUMLAR VERGİSİNDEKİ DÜŞÜŞ

Kurumlar vergisinin payı ise yıllar içinde düşüş gösterdi. 2016’da %25 olan pay, 2024’te %10 seviyesine kadar geriledi. Bu düşüş, şirketlerin vergi yükünün azalması ve vergi reformlarının etkisi olarak yorumlanıyor.

KDV’DE DALGALANMA

KDV’nin toplam vergi gelirlerindeki payı dalgalı bir seyir izledi. 2006’da %10 seviyelerinde olan KDV, 2024’te %15 seviyelerine kadar yükseldi. Bu değişim, tüketici harcamalarındaki artış ve vergi oranlarındaki düzenlemelerle açıklanabilir.

GENEL DEĞERLENDİRME

Vergi gelirlerindeki bu değişimler, ekonomik koşulların ve hükümet politikalarının bir sonucu olarak ortaya çıkıyor. ÖTV’nin yükselişi, tüketim alışkanlıklarındaki değişimi ve ekonomik dinamikleri yansıtırken, kurumlar vergisindeki düşüş, iş dünyasının vergi yükünü azaltma çabalarının bir göstergesi olarak değerlendiriliyor. KDV’nin dalgalı seyri ise, ekonomik aktivitelerin ve tüketici harcamalarının bir yansımasıdır.

Bu değişimlerin ilerleyen yıllarda nasıl bir seyir izleyeceği merak konusu. Vergi politikaları ve ekonomik gelişmeler, vergi gelirlerindeki dağılımı etkilemeye devam edecek.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

x