Türk Tarih Kurumu

Türk’ün kara tarihini değiştiren büyük önder Mustafa Kemal Atatürk’ün, Türk tarihine verdiği önem yadsınamaz.  Tarihe büyük ilgi duyan Atatürk;

“Eğer bir millet büyükse kendisini tanımakla daha büyük olur” diyerek tarih öğrenimine verdiği önemi gösteren Atatürk, Türklüğün bütün özelliklerini, niteliklerini dile getirmekle kalmamış, Türk gencine kendi tarihini öğrenmeyi bir hedef olarak göstermiştir.

O; “Türk milletinin tarihi, şimdiye kadar sanıldığı gibi sadece Osmanlı tarihinden ibaret değildir. Türk’ün tarihi çok daha eskidir. Büyük devletler kuran ecdadımız büyük ve geniş medeniyetlere de sahip olmuştur. Bunu aramak, tetkik etmek, Türklüğe ve cihana bildirmek bizler için bir borçtur. Türk çocuğu ecdadını tanıdıkça daha büyük işler yapmak için kendinde kuvvet bulacaktır.”

Atatürk, Türkiye Cumhuriyetini kurduktan sonra Türk tarihinin doğru kaynaklara dayandırılarak araştırılmasına büyük önem vermiştir. Türk tarihi ile ilgili bilimsel çalışmalar yapılabilmesi için 1931 yılında Türk Tarihi Tetkik Cemiyetini kurdurmuştur. Atatürk mirasının bir bölümünü, daha sonra adı Türk Tarih Kurumu olan bu cemiyete bırakmıştır.

28 Nisan 1930 tarihinde Türk Ocakları’nın VI. Kurultayı’nın son oturumunda Gazi Mustafa Kemal’in direktifi üzerine Afet İnan, 40 imzalı bir önerge sunmuş ve bu önergede, Türk tarihini bilimsel olarak araştırmak üzere bir heyet kurulması istenmiştir. Aynı gün Türk Ocakları Kanununa bu konuda bir madde eklenir. Oluşturulan 16 kişilik heyet ilk toplantısını 4 Haziran 1930 tarihinde yaparak yönetim kurulu ve üyelerini belirlenir. Bu heyet, Türk Tarih Kurumunun temelini oluşturur.

25 Eylül 2023

Ahmet Gürel

Atatürk Araştırmacısı

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

x